514/2022

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 28 juni 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 13 § och bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter (393/2020) 13 § 8 mom., och

ändras punkt 1 i bilaga 1 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2022.

Helsingfors den 28 juni 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Specialsakkunnig
Kati Lassi

Bilaga 1

KVALITETSKRAV FÖR UTSÄDESODLINGAR

BASUTSÄDE OCH CERTIFIKATUTSÄDE

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1. Produktionsvillkor som gäller brukningsenheten och odlingen

1.1 Odlingar av basutsäde granskas minst en gång under vegetationsperioden. Av odlingarna av certifikatutsäde granskas åtminstone 20 % av varje art minst en gång under vegetationsperioden.

1.2 Odlingen skall vara i ett sådant skick och utvecklingsstadium att kontroll av växtbeståndets identifierbarhet, sortrenhet och sundhet är möjlig.

1.3 I de fall där det efter odlingsgranskning eller bedömning av äkthet finns tveksamheter om utsädes sortäkthet, får Livsmedelsverket för att undersöka äktheten, använda en internationellt erkänd och reproducerbar biokemisk eller molekylär teknik, i enlighet med tillämpliga internationella standarder.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.