512/2022

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 28 juni 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 12 § och bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde (389/2020) 12 § 8 mom., och

ändras punkt 4 i bilaga 1 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2022.

Helsingfors den 28 juni 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Specialsakkunnig
Kati Lassi

Bilaga 1

KRAV PÅ UTSÄDESODLINGAR

BASUTSÄDE OCH CERTIFIKATUTSÄDE

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 Växtbeståndets egenskaper

4.1 ÄKTHET

Växtbeståndet ska vara sortrent och sorterna identifierbara.

I de fall där det efter odlingsgranskning eller bedömning av äkthet finns tveksamheter om utsädes sortäkthet, får Livsmedelsverket för att undersöka äktheten, använda en internationellt erkänd och reproducerbar biokemisk eller molekylär teknik, i enlighet med tillämpliga internationella standarder.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.