510/2022

Helsingfors den 27 juni 2022

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en ansökan om återbäring av mervärdesskatt som lämnats av diplomatiska beskickningar eller försvarsmakten i en annan medlemsstat samt dokument som ska bifogas till ansökan

Skatteförvaltningen har med stöd av 128 § 2 moment och 129 c § 4 moment i mervärdeskattelagen (1501/1993) bestämt:

1 §
Uppgifter som ska ingå i ansökan och dokument som ska bifogas

I en ansökan om återbäring av mervärdesskatt som gäller diplomatförvärv enligt 128 § 1 moment i mervärdesskattelagen eller förvärv som andra medlemsstaters försvarsmakter gjort enligt 129 c § i mervärdesskattelagen ska ingå en specifikation av fakturorna. Fakturor ska inte bifogas till ansökan om återbäring.

På Skatteförvaltningens begäran ska de fakturor i specifikationen som avses i 1 moment läggas fram vid behov.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2022.

Genom beslutet upphävs Skattestyrelsens beslut om uppgifter som skall fogas till diplomatiska beskickningars ansökan om återbäring av mervärdesskatt (1258/2003).

Helsingfors den 27 juni 2022

generaldirektör
Markku Heikura

ledande sakkunnig
Anne Kaleva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.