509/2022

Helsingfors den 23 juni 2022

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i arbets- och näringsministeriets förordning om arbetskraftspolitiska utlåtanden och samarbetsskyldighet i ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om arbetskraftspolitiska utlåtanden och samarbetsskyldighet i ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (153/2021) ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021 och gäller till och med den 31 december 2024.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

Helsingfors den 23 juni 2022

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Specialsakkunnig
Noora Santala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.