508/2022

Helsingfors den 23 juni 2022

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om arbetskraftspolitiska utlåtanden och samarbetsskyldighet i ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

fogas till arbets- och näringsministeriets förordning om arbetskraftspolitiska utlåtanden och samarbetsskyldighet i ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (153/2021) en ny 1 a § som följer:

1 a §
Behörighet för arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden

Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter kan ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om en kund hos en kommun inom ett försöksområde i de fall som inte inbegriper arbetskraftspolitisk prövning och om vilka det föreskrivs i följande bestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002):

1) 2 kap. 1 § (arbetslösa arbetssökande),

2) 2 kap. 2 § (begränsningar som gäller utlänningar),

3) 2 kap. 7 § 1 mom. 2, 3, 5 och 6 punkten (företagares familjemedlemmars upphörande med arbete),

4) 2 kap. 8 § 1 mom. 1–4 punkten och 2 mom. (upphörande med företagsverksamhet),

5) 2 kap. 10 § 1, 2 och 4 mom. (studier),

6) 2 kap. 11 § (upphörande med heltidsstudier),

7) 2 kap. 13 § 4 mom. (rätt till arbetslöshetsförmån för unga personer som saknar utbildning som ger yrkesfärdigheter),

8) 2 kap. 16 § (återfående av rätten till utkomstskydd för arbetslösa i fråga om unga personer som saknar utbildning).


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

Helsingfors den 23 juni 2022

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Specialsakkunnig
Noora Santala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.