507/2022

Helsingfors den 21 juni 2022

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt (748/2019) punkten 1 och 7 i bilaga 1 och punkten 6 i bilaga 2, sådana de lyder, punkten 1 i bilaga 1 i förordning 176/2022, punkten 7 i bilaga 1 i förordning 1265/2019 och punkten 6 i bilaga 2 i förordning 1098/2021, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2022.

Helsingfors den 21 juni 2022

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Bilagor 1 och 2: Ändring av SHMf om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.