505/2022

Åbo och Helsingfors den 22 juni 2022

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 3 § i semesterlagen för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om temporär ändring av 3 § i semesterlagen för sjömän (141/2022) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 28 februari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.Denna lag träder i kraft den 29 juni 2022.

RP 78/2022
ShUB 11/2022
RSv 76/2022

Åbo och Helsingfors den 22 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.