442/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Lag om ändring av 67 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 67 § 1 mom. och

ändras 67 § 2 mom. som följer:

67 §
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Vid sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Besvärstiden är dock när det gäller andra beslut av förvaltningsdomstolen än sådana som gäller förhandsavgöranden 60 dagar från delfåendet av beslutet.Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021
LaUB 7/2022
RSv 55/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.