438/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Lag om ändring av 20 § i lagen om förfarandet för att lösa internationella skattetvister

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förfarandet för att lösa internationella skattetvister (530/2019) 20 §    1–3 mom. som följer:

20 §
Ändringssökande

Om alla berörda behöriga myndigheter har beslutat att avslå ansökan enligt 6 §, får den berörda personen söka ändring i den finska behöriga myndighetens beslut hos förvaltningsdomstolen. Besvär hos förvaltningsdomstolen ska anföras inom 30 dagar från det att alla berörda behöriga myndigheter har fattat beslut om att avslå ansökan. Om däremot minst en behörig myndighet godtar ansökan för behandling medan övriga behöriga myndigheter avslår ansökan får den berörda personen begära att en tvistlösningskommitté inrättas enligt 11 §.

Den berörda personen får söka ändring i ett beslut som förvaltningsdomstolen meddelat enligt 8 § 6 mom., 10 § 3 mom., 12 § 3 mom., 13 § 3 mom., 16 § 3 och 7 mom. samt 1 mom. i denna paragraf.

Vad som föreskrivs i 2 mom. om berörda personer tillämpas också på behöriga myndigheter. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021
LaUB 7/2022
RSv 55/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.