433/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Lag om ändring av 40 c § i lagen om pantlåneinrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992) 40 c §, sådan den lyder i lag 948/2015, som följer:

40  c §

I fråga om andra beslut än sådana som avses i 5, 40 och 40 a § får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol i ett i 1 mom. avsett beslut med anledning av en begäran om omprövning och i ett i 5, 40 och 40 a § avsett beslut finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Ett beslut enligt denna lag om att återkalla en koncession ska iakttas trots ändringssökande, om inte förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.


Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021
LaUB 7/2022
RSv 55/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.