430/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Lag om ändring av 34 och 35 § i statsunderstödslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i statsunderstödslagen (688/2001) 34 och 35 §, av dem 34 § sådan den lyder i lag 952/2015, som följer:

34 §
Ändringssökande

I fråga om beslut av statsbidragsmyndigheten får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

35 §
Verkställighet

Statsbidragsmyndighetens beslut får verkställas trots ändringssökande. I ett ärende som avses i 21 och 22 § kan ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning verkställas på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).


Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021
LaUB 7/2022
RSv 55/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.