421/2022

Helsingfors den 9 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet (1267/2014) 6 §, sådan den lyder i förordning 663/2020, som följer:

6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkoren är

1) för konsultativ tjänsteman, råd och direktör som inte är enhetschefer högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

2) för lagstiftningsråd och regeringsråd den behörighet som föreskrivs i 43 § 1 mom. 4 punkten i reglementet för statsrådet (262/2003) samt för lagstiftningsråd dessutom förtrogenhet med lagberedningsuppgifter.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

Helsingfors den 9 juni 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.