419/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Lag om ändring av 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) ett nytt 2 mom. som följer:

4 kap.

Information och rådgivning, sakkunnigbedömningar, vägledning för yrkesval och karriär samt träning och prövning

4 §
Träning

Arbets- och näringsbyrån kan erbjuda företag träning för anställning av arbetstagare och för utveckling av arbetsgivarfärdigheter. Priset på servicen betraktas som de minimis-stöd till företagen.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 2022.

RP 59/2022
AjUB 4/2022
RSv 57/2022

Nådendal och Helsingfors den 10 juni 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.