413/2022

Helsingfors den 9 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 7 § i statsrådets förordning om finansiering av ändringar i välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens informationshantering och informationsförvaltning åren 2021–2026

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om finansiering av ändringar i välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens informationshantering och informationsförvaltning åren 2021–2026 (820/2021) 7 § 2 och 3 mom. samt

ändras 6 § som följer:

6 §
Statsbidragsmyndighet

Statsbidragsmyndighet vid statsunderstöd enligt denna förordning är finansministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2022.

På understöd som har beviljats före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 9 juni 2022

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finansråd
Ville-Veikko Ahonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.