411/2022

Helsingfors den 8 juni 2022

Skatteförvaltningens beslut om registreringstillstånd för fordon

Skatteförvaltningen har med stöd av 77 § 1 och 2 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §
Beviljande av registreringstillstånd och tillståndets uppgifter

Skatteförvaltningen lämnar på begäran registreringstillstånd till trafik- och transportregistrets registeransvarig via gränssnittsförfrågan eller på ett separat avtalat sätt.

Följande uppgifter anges i registreringstillståndet:

1) datum för beviljande av tillstånd,

2) fordonets tillverkningsnummer,

3) grund för skattefrihet för fordonet.

2 §
Införande av fordon i trafik- och transportregistret

Utöver det som föreskrivs i 77 § 2 mom. i bilskattelagen får ett fordon införas i trafik- och transportregistret utan Skatteförvaltningens registreringstillstånd, om

1) förhandsanmälan som avses i 91 § i fordonslagen (82/2021) har lämnats om fordonet, eller

2) fordonets importör är ett registrerat bilskatteombud enligt bilskattelagen.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2022.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om registreringstillstånd för fordon (1004/2020).

Helsingfors den 8 juni 2022

Generaldirektör
Markku Heikura

Överinspektör
Markus Kautto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.