408/2022

Helsingfors den 9 juni 2022

Statsrådets förordning om vissa bestämmelser om 2022 års fisketillstånd i Tana älvs vattendrag

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 12 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017), sådan paragrafen lyder i lag 322/2022:

1 §
Omfattningen av den särskilda fisketillståndskvoten

Omfattningen av den särskilda fisketillståndskvot som avses i 5 § 4 mom. i fiskestadgan i avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (FördrS 41 och 42/2017, nedan avtalet) och i 12 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017, nedan ikraftträdandelagen) uppgår till 1 833 tillstånd för fiske från strand.

2 §
Tidsfrister vid reservering av fisketillstånd och överföring av tillstånd

Ett tillstånd som hör till den särskilda fisketillståndskvoten ska reserveras senast den 15 juli kl. 15.

Därefter får icke-reserverade och outnyttjade tillstånd som hör till den särskilda fisketillståndskvoten överföras för att köpas inom ramen för den tillståndskvot för fisketurism som avses i 5 § i fiskestadgan.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Helsingfors den 9 juni 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman
Tapio Hakaste

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.