405/2022

Helsingfors den 2 juni 2022

Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport

I enlighet med statsrådets beslut

ändras temporärt i statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport (490/2018) 3–5 § och 6 § 2 mom. som följer:

3 §
Ersättningsgrund för grundavgift och kilometeravgift

Som ersättningsgrund för grundavgift för en ny transport används högst 73,03 euro.

Om transportsträckan är längre än 20 kilometer, används som ersättningsgrund för transportkostnaderna för den överskridande sträckan högst 1,95 euro för varje påbörjad kilometer. Transportsträckan beräknas från bilens stationeringsplats och tillbaka till densamma.

4 §
Ersättningsgrund för tilläggsavgift för en andra ambulanschaufför

Som ersättningsgrund för tilläggsavgift för en andra ambulanschaufför som deltar i sjuktransporten används högst 38,88 euro, och för den tid som överskrider en timme dessutom högst 19,44 euro för varje påbörjad halvtimme. Den andra ambulanschaufförens tid räknas från den tidpunkt då bilen avgår från stationeringsplatsen till den tidpunkt då transportuppdraget avslutas.

5 §
Ersättningsgrund för väntetidsavgift

Som ersättningsgrund för oavbruten väntetid som överskrider en timme används högst 9,71 euro för varje påbörjad kvartstimme.

6 §
Ersättningsgrund för transportkostnader för flera än en försäkrad

Som ersättningsgrund för grundavgift för flera än en bårpatient används högst 36,51 euro. Som ersättningsgrund för tilläggsavgift för en sittande patient används högst 18,25 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Helsingfors den 2 juni 2022

Familje- och omsorgsminister
Aki Lindén

Specialsakkunnig
Kaisu Harju-Kolkka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.