403/2022

Helsingfors den 2 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården åren 2020–2023

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården åren 2020–2023 (13/2020) en ny 1 a § som följer:

1 a §
Tillämpning av förordningen på välfärdsområdens projekt

Det som i denna förordning föreskrivs om kommuners och samkommuners projekt och projekthelheter gäller också välfärdsområdens projekt och projekthelheter. Välfärdsområden, välfärdssammanslutningar och HUS-sammanslutningen kan genomföra sådana projekt som avses i 1 § 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

Helsingfors den 2 juni 2022

Familje- och omsorgsminister
Aki Lindén

Direktör
Annakaisa Iivari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.