398/2022

Helsingfors den 30 maj 2022

Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2022/263 om restriktiva åtgärder med anledning av erkännandet av de icke-regeringskontrollerade områdena i länen Donetsk och Luhansk i Ukraina och beordrandet av ryska väpnade styrkor in i de områdena

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. i lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att straffet för brott mot följande förordning av Europeiska unionens råd föreskrivs i 46 kap. 1–3 § i strafflagen: rådets förordning (EU) 2022/263 om restriktiva åtgärder med anledning av erkännandet av de icke-regeringskontrollerade områdena i länen Donetsk och Luhansk i Ukraina och beordrandet av ryska väpnade styrkor in i de områdena, EUT L 042I, 23.2.2022, s. 77. Bestämmelser om förverkandepåföljder finns i 10 kap. i strafflagen.

Rådets förordning har trätt i kraft den 24 februari 2022.

Helsingfors den 30 maj 2022

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Enhetschef
Juha Rainne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.