397/2022

Helsingfors den 25 maj 2022

Statsrådets förordning om Gränsbevakningsväsendets krävande handräckning till polisen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 77 c § 3 mom. i gränsbevakningslagen (578/2005), sådant momentet lyder i lag 343/2022:

1 §
Beväpning till stöd för krävande handräckning

Beväpning till stöd för krävande handräckning som avses i 77 c § 3 mom. i gränsbevakningslagen (578/2005) innefattar granatpistol, lätt pansarskott och maskingevär med högst 12,7 millimeters kaliber samt patroner och projektiler som lämpar sig för dem samt handgranat.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2022.

Helsingfors den 25 maj 2022

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Lagstiftningsråd
Anne Ihanus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.