396/2022

Helsingfors den 25 maj 2022

Statsrådets förordning om Försvarsmaktens handräckning till polisen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 2 mom. och 10 § 3 mom. i lagen om Försvarsmaktens handräckning till polisen (342/2022):

1 §
Militärpersoners personliga beväpning vid handräckningsuppdrag

Militärpersoners sådana personliga skjutvapen vid handräckningsuppdrag som avses i 5 § i lagen om Försvarsmaktens handräckning till polisen (342/2022) är

1) magasinförsedda pistoler eller pistoler med självladdande enkelskott och patroner som lämpar sig för dem, samt

2) hagelgevär, maskinpistol, stormgevär, prickskyttegevär, lätt maskingevär eller ett i 6 § 2 mom. 12 punkten i skjutvapenlagen (1/1998) avsett annat skjutvapen samt patroner som lämpar sig för dem.

2 §
Beväpning till stöd för krävande handräckning

Beväpning till stöd för krävande handräckning som avses i 10 § 3 mom. i lagen om Försvarsmaktens handräckning till polisen innefattar granatpistol, lätt pansarskott, tungt prickskyttegevär och maskingevär med 12,7 millimeters kaliber samt patroner och projektiler som lämpar sig för dem samt handgranat.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2022.

Helsingfors den 25 maj 2022

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Specialsakkunnig
Heidi Aliranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.