395/2022

Helsingfors den 25 maj 2022

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om taxan enligt 4 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen gällande ersättande av resekostnader för anlitande av specialfordon

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om taxan enligt 4 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen gällande ersättande av resekostnader för anlitande av specialfordon (1337/2004) 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Ersättningsgrunderna i fråga om motorfordon

Bil 0,33 euro/km

Motorbåt 0,33 euro/km

Snöskoter 0,28 euro/km

Motorcykel 0,08 euro/kmDenna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

Helsingfors den 25 maj 2022

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Specialsakkunnig
Kaisu Harju-Kolkka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.