394/2022

Helsingfors den 24 maj 2022

Inrikesministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilagan till inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 2022

I enlighet med inrikesministeriets beslut ändras i inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 2022 (1175/2021) 2 § och bilagan som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Migrationsverket tar ut en fast behandlingsavgift som motsvarar självkostnadsvärdet enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är prestationer som gäller

1) förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap på ansökan,

2) medborgarskapsanmälan,

3) första uppehållstillstånd för arbete och företagsverksamhet,

4) nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd,

5) permanent uppehållstillstånd,

6) den underrättelse som gäller rörlighet för forskare, forskares familjemedlemmar och studerande inom Europeiska unionen,

7) intyg om utvidgad rätt att arbeta som hänför sig till ett tillstånd för säsongsarbete,

8) främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit,

9) tolkning,

10) avgift för icke avbokad och outnyttjad tidsbeställning, samt

11) ansökan om visering för längre vistelse för specialsakkunniga, tillväxtföretagare och deras familjemedlemmar.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

Helsingfors den 24 maj 2022

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Ledande sakkunnig
Katja Kaukonen

MIGRATIONSVERKETS AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER
Prestation Avgift
AVGIFTER FÖR PRESTATIONER AV SAMMA SLAG SOM ANDRA MYNDIGHETERS PRESTATIONER
Ärenden som gäller
– främlingspass eller resedokument för flykting, beviljande 44 €
– främlingspass eller resedokument för flykting, avslag 44 €
– visum 80 €
– visum, sänkt avgift 40 €
– visum, förlängning av giltighetstid 30 €
AVGIFTER SOM MOTSVARAR SJÄLVKOSTNADSVÄRDET
Ärenden som gäller
– förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap på ansökan 690 €
– förvärv av finskt medborgarskap på ansökan, elektronisk ansökan 460 €
– medborgarskapsanmälan 160 €
– medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan 120 €
– medborgarskapsanmälan, sökanden är minderårig 100 €
– medborgarskapsanmälan, sökanden är minderårig, elektronisk ansökan 80 €
– första uppehållstillstånd för arbete 740 €
– första uppehållstillstånd för arbete, elektronisk ansökan 490 €
– första uppehållstillstånd för arbete, inte prövning av tillgången på arbetskraft 480 €
– första uppehållstillstånd för arbete, inte prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan 380 €
– första uppehållstillstånd för företagsverksamhet 690 €
– första uppehållstillstånd för företagsverksamhet, elektronisk ansökan 490 €
– första uppehållstillstånd för tillväxtföretagare 480 €
– första uppehållstillstånd för tillväxtföretagare, elektronisk ansökan 350 €
– nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd) 430 €
– nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd), elektronisk ansökan 160 €
– permanent uppehållstillstånd 160 €
– permanent uppehållstillstånd, sökanden är minderårig 150 €
– säsongsarbetsintyg 250 €
– säsongsarbetsintyg, elektronisk ansökan 75 €
– intyg om utvidgad rätt att arbeta som hänför sig till ett tillstånd för säsongsarbete, 175 €
– intyg om utvidgad rätt att arbeta som hänför sig till ett tillstånd för säsongsarbete, elektronisk ansökan 65 €
– den underrättelse som gäller rörlighet för forskare, forskares familjemedlemmar och studerande inom Europeiska unionen 100 €
– nytt främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit 170 €
– tolkning 180 €
– avgift för icke avbokad och outnyttjad tidsbeställning 50 €
– ansökan om visering för längre vistelse för specialsakkunniga, tillväxtföretagare och deras familjemedlemmar 120 €
– ansökan om visering för längre vistelse för specialsakkunniga, tillväxtföretagare och deras familjemedlemmar, elektronisk ansökan 95 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.