385/2022

Helsingfors den 25 maj 2022

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 29 e § 2 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), sådant det lyder i lag 949/2021, och 12 kap. 12 § 1 mom. i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021):

1 §

Det procentbelopp av solvenskapitalet som överförs och som avses i 29 e § 2 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och 12 kap. 12 § 1 mom. i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) är 33,2.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

Helsingfors den 25 maj 2022

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Matematiker
Harri Isokorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.