383/2022

Helsingfors den 25 maj 2022

Statsrådets förordning om protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, och om tillämpning av protokollet (533/2013):

1 §

Det i Luxemburg den 24 juni 2010 upprättade protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, som undertecknades den 25 och 30 april 2007, är i kraft från den 5 maj 2022 enligt vad som har avtalats.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 14 maj 2013 och av republikens president den 28 juni 2013. Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd har underrättats om godkännandet den 21 mars 2014.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, och om tillämpning av protokollet (533/2013) träder i kraft den 31 maj 2022.

4 §

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, och om tillämpning av protokollet (725/2013).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2022.

Helsingfors den 25 maj 2022

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Päivi Jämsä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.