382/2022

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 maj 2022

Statsrådets förordning om ändringar i bilaga 1 och 2 till överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs

1 §

De i Geneve den 2 mars 202 gjorda ändringarna i bilaga 1 och 2 till överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP) (FördrS 48/1981), vilka godkänts av republikens president den 13 maj 2022, träder i kraft den 1 juni 2022 enligt vad som har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna i bilaga 1 och 2 till överenskommelsen ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

Ändringarna i bilaga 1 och 2 till överenskommelsen finns till påseende och de är tillgängliga hos Livsmedelsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.

Helsingfors den 19 maj 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Lagstiftningsråd
Hannu Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.