376/2022

Helsingfors den 25.5.2022

Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Klimatforskning i Finland

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om

mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

År 2022 ges det ut ett jubileumsmynt i silver med temat Klimatforskning i Finland och valören 20 euro.

2 §

Jubileumsmyntet tillverkas av en silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 38,6 ± 0,1 millimeter och dess vikt 25,5 ± 0,5 gram. Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter. Myntet har en slitrand.

4 §

Jubileumsmyntet är specialpräglat, varvid myntets botten är spegelblank. Figurerna har avbildats med matt yta på en spegelblank botten. Jubileumsmyntet har en helt slät kant.

Av jubileumsmynten får högst de 500 första exemplaren numreras i hela hundratal.

5 §

Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmyntet är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarnas släktnamnsinitialer T och P i monogramform och myntverket i Litauens logotyp.

6 §

Jubileumsmyntets utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns hängande skägglav. Reliefen som föreställer skägglav består av ett förgrenat nätverk som liknar rötter. Årtalet 2022 finns i myntets nedre kant. Texten ILMASTOTUTKIMUS löper längs myntets vänstra kant. Texten KLIMATFORSKNING löper längs myntets högra kant.

På myntets valörsida finns en relief som består av små punkter. Punkterna bildar en böljande kurva på myntets nedre halva. Punkterna är som tätast vid myntets mittlinje. Texten SUOMI FINLAND löper längs myntets övre kant. Myntverket i Litauens logotyp finns i mitten av myntets övre kant mellan texten SUOMI FINLAND. Valörbeteckningen 20 € finns i mitten av myntets nedre kant. Myntutformarnas släktnamnsinitialer TP finns i monogramform på myntets högra sida nedanför mittlinjen.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

Helsingfors den 25.5.2022

Finansminister
Annika Saarikko

Regeringssekreterare
Saara Rahko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.