375/2022

Helsingfors den 24 maj 2022

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 66 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010):

1 §
Serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning

Ersättning för kostnader för specialiseringsutbildning för läkare och tandläkare enligt 60 § 2 mom. i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) betalas förutom till de serviceproducenter som nämns i 60 § 2 mom. i hälso- och sjukvårdslagen även till Fimlab Laboratoriot Oy, Validia Oy, som ingår i koncernen Invalidförbundet, de idrottsmedicinska centren, Live Neuron, som ägs av Live Stiftelsen sr, Orton Oy, FRK Blodtjänst, för vilken Finlands Röda Kors är huvudman, TAYS Sydänkeskus Oy samt Tekonivelsairaala Coxa Oy till den del universitetet har anlitat dem för specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare.

2 §
Serviceproducenter som är berättigade till finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå

Finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå enligt 61 § i hälso- och sjukvårdslagen kan förutom av de serviceproducenter som nämns i 61 § 3 mom. i hälso- och sjukvårdslagen även sökas av Fimlab Laboratoriot Oy, Validia Oy, som ingår i koncernen Invalidförbundet, de idrottsmedicinska centren, Live Neuron, som ägs av Live Stiftelsen sr, Orton Oy, FRK Blodtjänst, för vilken Finlands Röda Kors är huvudman, TAYS Sydänkeskus Oy samt Tekonivelsairaala Coxa Oy.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 maj 2022.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (1125/2013).

Helsingfors den 24 maj 2022

Familje- och omsorgsminister
Aki Lindén

Regeringssekreterare
Henna Vidén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.