373/2022

Helsingfors 25.5.2022

Statsrådets förordning om avtalet med Förenta nationernas barnfond om statusen för Förenta nationernas barnfonds kontor

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 3 § i lagen (325/2022) om avtalet med Förenta nationernas barnfond om statusen för Förenta nationernas barnfonds kontor:

1 §

Det avtal om statusen för Förenta nationernas barnfonds kontor som Finlands regering och Förenta nationernas barnfond genom skriftväxling ingått den 14 december 2021 träder i kraft den 28 maj 2022 enligt vad som har avtalats.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 8 april 2022 och av republikens president den 13 maj 2022. Noterna om godkännandet har utväxlats den 13 maj 2022

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen (325/2022) om avtalet med Förenta nationernas barnfond om statusen för Förenta nationernas barnfonds kontor träder i kraft den 28 maj 2022.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2022.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 37/2022)

Helsingfors 25.5.2022

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Lagstiftningsråd
Johanna Lahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.