372/2022

Helsingfors den 19 maj 2022

Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 1 mom., sådana de lyder i förordning 1171/2021, som följer:

7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

Uppgiftens kravnivå Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 8 134,44 euro/mån
9 B 7 584,02 euro/mån
8 A 7 005,90 euro/mån
8 B 6 423,35 euro/mån
7 A 5 796,05 euro/mån
7 B 5 192,46 euro/mån
6 4 597,40 euro/mån
5 3 921,49 euro/mån
4 A 3 539,87 euro/mån
4 B 3 159,37 euro/mån
3 2 788,36 euro/mån
2 2 663,33 euro/mån
1 2 562,23 euro/mån


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

Helsingfors den 19 maj 2022

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Avdelningsstabsofficer
Sami Roikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.