371/2022

Helsingfors den 25 maj 2022

Statsrådets förordning om frivillig militärtjänst för kvinnor

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2, 3 och 4 § i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (285/2022):

1 §

Försvarsmaktens regionalbyråer sörjer inom sina områden för de förfaranden som gäller ansökan om och uttagning till frivillig militärtjänst för kvinnor. Bestämmelser om regionalbyråernas verksamhetsområden finns i statsrådets förordning om försvarsmaktens regionalbyråer (539/2013).

2 §

Vid uttagningen görs intervjuer som gäller tjänstedugligheten samt läkarundersökning i syfte att fastställa sökandenas tjänsteduglighet. Vid uttagningen ges dessutom information om försvarsmakten och om innehållet i militärtjänsten samt om den rättsliga ställningen för dem som antas till tjänstgöring.

3 §

Regionalbyrån ska bevisligen sända dem som antagits till militärtjänst ett förordnande att inleda tjänstgöring. I förordnandet ska det anges när och vid vilket truppförband personen i fråga ska infinna sig för tjänstgöring.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

Helsingfors den 25 maj 2022

Näringsminister
Mika Lintilä

Regeringssekreterare
Joona Lapinlampi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.