370/2022

Helsingfors den 25 maj 2022

Lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006), sådan paragrafen lyder i lagarna 1186/2014, 247/2018, 1227/2018 och 1217/2021, ett nytt 4 mom. som följer:

4 §
Skatteåterbäringens belopp

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. återbärs till sökanden punktskatt till ett belopp av 14,80 cent per liter för lätt brännolja, 6,35 cent per liter för biobrännolja R och 17,17 cent per kilogram för tung brännolja vilka använts inom jordbruket under skatteåret 2021.


Denna lag träder i kraft den 25 maj 2022.

RP 52/2022
FiUB 10/2022
RSv 58/2022

Helsingfors den 25 maj 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.