364/2022

Helsingfors den 19 maj 2022

Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken om främjande av och skydd för investeringar i relationerna mellan Finland och Republiken Tjeckien

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Den genom notväxling den 16 september 2020 mellan Republiken Finlands regering och Tjeckiska Republikens regering ingångna överenskommelsen om uppsägning av den ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republikens regering om främjande av och skydd för investeringar (FördrS 72 och 73/1991 och 34/1994) i relationerna mellan Republiken Finlands regering och Republiken Tjeckiens regering träder i kraft den 1 juni 2022 enligt vad som därom har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

Genom denna förordning upphävs förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen (1239/1991) i relationerna mellan Finland och Republiken Tjeckien.

U 3/2020
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 34/2022)

Helsingfors den 19 maj 2022

Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville Skinnari

Handelsrådet
Johanna Ala-Nikkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.