363/2022

Helsingfors den 19 maj 2022

Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (1444/2007) 4 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 415/2021, som följer:

4 §
Reservistlön

I reservistlön betalas till manskapet 63,30 euro, till underofficerare 66,46 euro samt till officerare och specialofficerare 69,62 euro per dag.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

Helsingfors den 19 maj 2022

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Regeringssekreterare
Joona Lapinlampi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.