361/2022

Helsingfors den 20 maj 2022

Lag om ändring av 6 kap. 3 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) 6 kap. 3 § 3 mom. som följer:

6 kap.

Bokslut och verksamhetsberättelse

3 §
Pensionsstiftelsers utjämnande och delägarspecifika bokföring

Inom det utjämnande systemet ska den försäkringsavgift som ska betalas till pensionsstiftelsen delas till godo för varje delägare så som bestäms i pensionsstiftelsens stadgar. Täckning av delägarens ansvarsskuld är den proportionella andel av pensionsstiftelsens tillgångar som motsvarar ansvarsskulden.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

RP 30/2022
ShUB 6/2022
RSv 52/2022

Helsingfors den 20 maj 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.