340/2022

Helsingfors den 20 maj 2022

Lag om ändring av 11 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 11 kap. 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1457/2016, som följer:

11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

4 §
Arbetskraftspolitiskt utlåtande

Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter kan ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande enligt 1 kap. 4 § 3 mom. om de allmänna arbetskraftspolitiska förutsättningarna för att få förmåner enligt 2 kap. utan en arbetskraftspolitisk prövning samt rätta uppenbara skriv- eller räknefel eller andra jämförbara klara fel i arbets- och näringsbyråns arbetskraftspolitiska utlåtande.Denna lag träder i kraft den 23 maj 2022.

Vid användning av arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem som var i bruk vid ikraftträdandet av denna lag, ska på arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenters behörighet att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden tillämpas 11 kap. 4 § 2 mom. som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 225/2021
AjUB 3/2022
RSv 48/2022

Helsingfors den 20 maj 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.