334/2022

Helsingfors den 12 maj 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 10 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk (622/2015) 10 § 1 mom. delvis ändrad i förordning (266/2016), som följer:

10 §
Anmälan om verkställande av vård av ungskog

Utöver vad som föreskrivs i 8  § ska det i anmälan om verkställande av vård av ungskog anges omfattningen av det utvecklingsdugliga trädbestånd som står kvar efter skogsbehandling med 200 stammars noggrannhet och dess diameter i medeltal i brösthöjd, viktat med grundytan, med en centimeters noggrannhet samt uppgift om att medellängden på det utvecklingsdugliga trädbeståndet överstiger 3 meter. Dessutom ska det i anmälan om verkställande anges om avgången till sin storleksklass understiger 1  000 exemplar per hektar eller överstiger 1 000 exemplar per hektar. Om objektet ligger i norra Finland ska det i anmälan om verkställande anges om avgången till sin storleksklass understiger 800 exemplar per hektar eller överstiger 800 exemplar per hektar. I avgången kan inkluderas endast stammar vilkas stubbdiameter överstiger tre centimeter.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

Helsingfors den 12 maj 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Forstråd
Niina Riissanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.