333/2022

Helsingfors den 13 maj 2022

Lag om ändring av 4 a § i straffregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i straffregisterlagen (770/1993) 4 a § 3 mom., sådant det lyder i lag 1093/1999, som följer:

4 a §

Rättsregistercentralen kan av vägande skäl lämna ut uppgifter ur straffregistret till en myndighet, om de är nödvändiga för utredning och bedömning av en persons tillförlitlighet i andra fall än de som nämns i 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

RP 109/2021
LaUB 3/2022
RSv 34/2022

Helsingfors den 13 maj 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.