332/2022

Helsingfors den 13 maj 2022

Lag om ändring av 86 § i betaltjänstlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i betaltjänstlagen (290/2010) 86 § 3 och 4 mom. och

ändras 86 § 2 mom. som följer:

86 §
Behandling av personuppgifter

En tjänsteleverantör får, trots vad som föreskrivs om sekretessbeläggning av uppgifter, till en annan tjänsteleverantör lämna ut och annars behandla uppgifter om misstänkta och begångna brott mot sin betaltjänstverksamhet, om behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att förhindra eller utreda brott i anslutning till betaltjänster. På registrering och annan behandling av dessa uppgifter tillämpas 15 kap. 18 a § i kreditinstitutslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

RP 109/2021
LaUB 3/2022
RSv 34/2022

Helsingfors den 13 maj 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.