328/2022

Helsingfors den 13 maj 2022

Lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Strasbourg den 2 oktober 1992 ingångna europeiska konventionen om samproduktion av filmverk (FördrS 48/1995) ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 223/2021
KuUB 2/2022
RSv 6/2022

Helsingfors den 13 maj 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Forsknings- och kulturminister
Petri Honkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.