321/2022

Helsingfors den 12 maj 2022

Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors och Göteborg den 29 mars 2022 undertecknade protokollet enligt 16 § i den fiskestadga för Torneälvens fiskeområde som utgör en del av gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (FördrS 90 och 91/2010) träder i kraft den 1 juni 2022 enligt vad som har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i protokollet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 16 maj 2022.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 33/2022)

Helsingfors den 12 maj 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.