317/2022

Helsingfors den 5 maj 2022

Statsrådets förordning om ändring av i koden för transport av farligt gods till sjöss (IMDG-koden) i kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

De ändringar i koden för transport av farligt gods till sjöss (IMDG-koden) i kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) som Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommitté har antagit genom resolution MSC.477(102) på distans den 11 november 2020 träder i kraft den 1 juni 2022 enligt vad som har avtalats.

Republikens president har godkänt sjösäkerhetskommitténs ändringar den 5 november 2021.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Transport- och kommunikationsverkets webbplats på adressen www.traficom.fi och hos Transport- och kommunikationsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 5 maj 2022

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Regeringsråd
Katja Viertävä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.