314/2022

Helsingfors den 5 maj 2022

Statsrådets förordning om det protokoll som avses i artiklarna 6 och 7 i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors den 28 april och i Oslo den 28 april 2022 undertecknade protokoll som avses i artiklarna 6 och 7 i avtalet mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Norges regering om fisket i Tana älvs vattendrag (FördrS 41 och 42/2017) träder i kraft den 29 april 2022 enligt vad som har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i protokollet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2022.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 29/2022)

Helsingfors den 5 maj 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman
Tapio Hakaste

Bilaga: Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.