313/2022

Helsingfors den 5 maj 2022

Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om bekämpning av rotticka

I enlighet med statsrådets beslut

ändras temporärt i statsrådets förordning om bekämpning av rotticka (264/2016) 1 och 3 §, av dem 1 § sådan den lyder i förordning 1241/2021, som följer:

1 §
Riskområden för utbredning av rotticka och bekämpningsobjekt

Riskområden för utbredning av rotticka är mellersta delen av Finland och södra delen av Finland, som avses i 1 § i statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog (1308/2013).

Rotticka ska bekämpas inom ett riskområde för utbredning där volymen av skogsbeståndets trädbestånd på mineraljord före avverkningen till mer än 50 procent utgörs av tall eller gran eller av vardera sammanlagt.

3 §
Avgränsning i fråga om lufttemperaturen

Bekämpning behöver inte utföras i samband med avverkning inom ett riskområde, om

1) den lägsta temperaturen på avverkningsområdet under ett avverkningsdygn är under 7 grader Celsius,

2) hela marken är snötäckt, eller

3) den lägsta temperaturen i den kommun där skogen avverkas har varit under -10 grader Celsius under en period på tre veckor före avverkningen.


Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2022 och gäller till och med den 30 november 2022.

Helsingfors den 5 maj 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman
Tatu Torniainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.