311/2022

Helsingfors den 29 april 2022

Lag om upphävande av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen (126/1992).

De med stöd av 3 § i den lag som upphävs utfärdade statsrådsbesluten upphävs också.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

RP 217/2021
FvUB 3/2022
RSv 27/2022

Helsingfors den 29 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommuminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.