310/2022

Helsingfors den 28 april 2022

Statsrådets förordning om ändring av 3 a § i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1330/2002) 3 a §, sådan den lyder i statsrådets förordning 1543/2016, som följer:

3 a §
Tidpunkt för vägran att ta emot arbete

Om det inte finns skäl att göra någon annan bedömning, anses arbetssökanden ha vägrat att ta emot arbete på det sätt som avses i 2 a kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

1) den dag då sökanden meddelar arbets- och näringsbyrån eller arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter att han eller hon inte vill ta emot det erbjudna arbetet,

2) den dag då arbetsgivaren meddelar arbets- och näringsbyrån eller arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter att sökanden inte tar emot det erbjudna arbetet eller har förfarit så att han eller hon försuttit sina möjligheter att bli vald till det erbjudna arbetet,

3) dagen före den dag då sökanden borde ha börjat arbeta,

4) den sista dagen av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, om sökanden vägrar att fortsätta arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet.

Vägran att ta emot arbete anses ha inträffat vid den tidigaste tidpunkten för ett sådant förfarande enligt någon punkt i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2022.

På ett förfarande från en arbetssökandes sida som ägt rum före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas den bestämmelse som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 28 april 2022

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Timo Meling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.