306/2022

Helsingfors den 29 april 2022

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till utlänningslagen (301/2004) en ny 32 §, i stället för den 32 § som upphävts genom lag 266/2011, som följer:

32 §
Befogenheter i fråga om viseringars säkerhetsdetaljer

Bestämmelser om viseringars form, egenskaper och säkerhetselement samt om viseringsinnehavarens rätt att kontrollera de uppgifter om honom eller henne som finns i en visering finns i rådets förordning (EG) nr 1683/95 om en enhetlig utformning av visumhandlingar och i de ytterligare specifikationer som utfärdats med stöd av artikel 2 i den förordningen.

Utrikesministeriet svarar för att viseringarna uppfyller de krav på säkerhetsdetaljer som anges i den förordning och i de ytterligare specifikationer som nämns i 1 mom.

Certifikatet för säkerställande av autenticiteten och integriteten i de uppgifter som lagras i en viserings digitala sigill skapas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar dessutom den tjänst för underskrift som behövs vid användning av certifikatet.


Denna lag träder i kraft den 30 april 2022.

RP 11/2022
FvUB 5/2022
RSv 30/2022

Helsingfors den 29 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.