302/2022

Helsingfors den 29 april 2022

Lag om ändring av 8 § i lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal (30/2013) 8 § 3 mom. som följer:

8 §
Avtalsvillkor om dröjsmålsränta och indrivningskostnader som är utan verkan

Avtalsvillkor enligt vilka borgenären inte har rätt till ersättning för indrivningskostnader i enlighet med 10 och 10 i § i lagen om indrivning av fordringar (513/1999) är utan verkan, om det inte finns grundad anledning till att använda ett sådant villkor.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2022.

RP 241/2021
LaUB 2/2022
RSv 32/2022

Helsingfors den 29 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.