287/2022

Helsingfors den 13 april 2022

Lag om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020) 24 § 4 mom. och

ändras 23 § som följer:

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021 och gäller till och med den 31 december 2024.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 17/2022
AjUB 2/2022
RSv 25/2022

Helsingfors den 13 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.