176/2022

Helsingfors den 11 mars 2022

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt (748/2019) punkten 1 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 1098/2021, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2022.

Helsingfors den 11 mars 2022

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Bilaga 1: SHMf Ändring av beräkningsgrunderna för pensionskassorna för kostnadsfördelning enligt lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.